RODO

Informacje o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "SUNLOGIC" Małgorzata Polak siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Jaworowej 15, 42-603 Tarnowskie Góry, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 645-214-04-29,REGON: 242794308,adres email: info@sunlogic.pl.
2. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- przez e-mail: info@sunlogic.pl,
- telefonicznie: 512 273 731.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- udzielenie odpowiedzi przez "SUNLOGIC" Małgorzata Polak na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
- realizacji zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), na mocy których:
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
5. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, adres e-mail.
6. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez "SUNLOGIC" Małgorzata Polak oraz osoby upoważnione przez "SUNLOGIC" Małgorzata Polak do przetwarzania danych osobowych, podmiot świadczący usługi Hostingu WWW, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez "SUNLOGIC" Małgorzata Polak kwestii zawartych w pytaniach zadanych za pomocą formularza kontaktowego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


Polityka plików cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Korzystając z tej witryny akceptujesz nasze zasady stosowania plików cookie.

1. Pliki Cookie (tzw. “ciasteczka”) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest operator serwisu.
3. Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików Cookies oraz określenia zakresu zapisywanych Cookies. Procedury związane z zarządzaniem plikami cookie są inne dla każdej przeglądarki, dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika poprzedzonych wykonywaniem statystyk opisujących preferencje i zachowania użytkowników.
5. Serwis stosuje pliki (cookies) sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (np. poprzez wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Przykładowo Internet Explorer przechowuje wszystkie cookies z danej witryny w jednym pliku.
6. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Kontakt

ul. Jaworowa 15
42-603 Tarnowskie Góry
Tel.: +48 512 273 731
e-mail: info@sunlogic.pl 

NIP: 645-214-04-29
RACHUNEK BANKOWY: 81 1140 2004 0000 3902 7783 4303